background

PEARL “Duygusal, Empatik ve Proksimal Öğrenme Eğitim Ortamı” Projesi

PEARL “Duygusal, Empatik  ve Proksimal Öğrenme Eğitim Ortamı” (PEARL “Emotional Empathic Proximal Learning-Educational Environment) başlıklı proje Erasmus+ Okul Eğitiminde Stratejik Ortaklık kapsamında uygulanmaktadır. Projenin koordinatörü İtalya’da Polo Europeo della Conoscenza’dır. Projenin ortakları arasında, Consejeria De Educacion De La Junta De Castilla Y Leon (İspanya), Panevezıo Rajono Svıetımo Centras (Litvanya), Gazi Üniversitesi (Türkiye) ve Clementoni (İtalya) bulunmaktadır Türkiye ortağı olarak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalındaki öğretim elemanları projeyi yürütmektedir. Proje Eylül 2018’de başlamış ve Ağustos 2021’de son bulacaktır.

 

 

 

PEARL “Duygusal, Empatik  ve Proksimal Öğrenme Eğitim Ortamı”, 0-6 yaş arası erken çocukluk çağını hedefleyen, uluslararası düzeyde yenilikçi ve tekrarlanabilir bir eğitim modeli geliştirmeyi ve test etmeyi amaçlayan bir projedir. Proje tamamen deneysel bir karaktere sahiptir. Projede geliştirilen eğitim modeli, teorik altyapısını Piaget, Vygotsky ve Montessori’nin yaklaşımlarından alır. PEARL Eğitim Modeli, akran eğitimi, işbirlikli öğrenme, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, bilişim ve robotik teknolojileri ile öğrenme gibi modern eğitim stratejilerini benimser.

 

 

 


Erken çocukluk döneminde yenilikçi ve kaliteli eğitimin teşvik edilmesi için akademi, eğitim kurumları ve öğretmen eğitim kurumları ile yakın işbirliği ile uluslararası bir uzmanlar ve kuruluşlar ağının oluşturulması.
PEARL projesi, 0-6 yaş arasındaki çocukların proksimal gelişim alanlarının desteklenerek, duygusal ve empatik becerilerinin geliştirilmesi için uygun, yenilikçi, yüksek kaliteli ve Avrupa düzeyinde yinelenebilir bir eğitim modeli geliştirmeyi, test etmeyi amaçlamaktadır. Bu genel amaç çerçevesinde;

  • Erken çocuklukta, gerekli becerilerin geliştirilmesi amacıyla, deneysel bir eğitim modelinin hayata geçirilmesi için, öğretmenlere yönelik yeni bir müfredat oluşturulması.
  • Ulusal ve Avrupa düzeyinde kamu kurumları ve karar vericiler için, 0-6 yaş grubundaki çocuklarda test edilen eğitim yaklaşımları ve modelleri hakkında bir yönetmeliğin (White book) oluşturulması, projenin alt amaçları arasında yer almaktadır.

 

 

PEARL Eğitim Modeli kapsamında; proksimal, empatik ve duygusal bir öğrenme ortamı oluşturma hedefiyle; etkinliklerde çocuklar için gelişim düzeylerine uygun zorluklar oluşturmuştur. Çocukların bu zorlukları,  işbirliği yapma, empati yapma ve paylaşma becerilerini kullanarak aşmaları beklenmiştir. PEARL Eğitim Modeli kapsamında kullanılan  eğitsel araçlar da bu düşünce ile seçilmiştir. 3-4 ve 5-6 yaşları için; çocukların robotik ve kodlama becerilerini çocuklara kazandırmak için projenin ortaklarından olan Clementoni tarafından üretilmiş Robot Doc kullanılmıştır. 0-2 yaş aralığında ise doğal materyaller ve doğada yapılan etkinlikler seçilmiştir.

 

 Konferans Kayıt Formu


Proje hakkında detaylı bilgi almak için https://pearl-project.org/ linkine tıklayabilirsiniz.

 

 

Ziyaretçi Sayac?

002160
background

Aşağıdaki butonlara tıklayarak proje sayfamıza geçebilirsiniz.

PROJE SAYFASI (TR) PROJE SAYFASI (EN)