background

PROJE ORTAKLARI

Polo Europeo della Conoscenza – İTALYA

Polo Europeo della Conoscenza – Avrupa Bilgi Kutbu “Europole”, çok sayıda üyesi ile – 4000’den fazla Okul ve Araştırma Kuruluşu, 3 Üniversite, 40 Yetişkin Eğitim Kurumu, 2 Bölgesel Yönetim, Belediyeler, 20 Mesleki Eğitim okulu, 20 STK, 4 kooperatif ve İtalya’da 140.000’den fazla üye- kar gütmeyen bir kamu kuruluşudur. İtalyaının Verona kentinde bulunur ve bölgesel ve ulusal düzeydeki tüm eğitim kurumlarıyla birlikte doğrudan hareket eden Avrupa Eğitim Entegrasyonu Konseyi olarak tanınır.

Europole’un ana faaliyet alanları Avrupa ve Avrupa dışı atölye çalışmaları, seminerler, konferanslar, ortaklıklar ve projeler aracılığıyla Avrupa boyutu ve entegrasyonunu tanıtmaktır. Ağ, konsorsiyumun mümkün olan en çok sayıda kurumunu projelere dahil eden genel ve kapsayıcı aktiviteler planlamaktadır. Polo Europeo della Conoscenza Uluslararası Ticaret Merkezinden, öğretmenler ve anaokulu sektörleri için hizmet içi eğitim kurslarına, hapishanede ve kırsal alanlarda yetişkin eğitimine kadar eğitimin her alanında çalışmaktadır. Aynı zamanda sosyal dışlanma üzerinde, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı savaşarak ve cinsiyet, farklı kültürler ve dinler arasındaki klişeleri yıkarak öğrencilerin ve okulu bırakmış kişilerin eğitilmesinde, kültürler arası öğrenimde, genç işçiler ve mesleki eğitim alanı üzerinde de çalışmaktadır. Ağın 4000 kurum üyesi, sosyal ve kültürel dışlanma tehlikesi yaşayan öğrencilerle (göçmenler, mülteciler, okulu bırakan kişiler ve ebeveynleri ayrılmış öğrenciler, sosyal ve psikolojik sorunları olan, engelli ve diğer özel ihtiyaçları olan öğrenciler) çalışmaktadırlar. Diğer bir faaliyet alanı ise iş stratejileri ve ekonomik araştırmalardır. Ağın son yıllardaki ana faaliyet alanlarından biri toplum yanlısı değerlere ve insan haklarına odaklanan eğitim robotları olmuştur.

 

 

Gazi Üniversitesi, Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biridir. Geçmişi 1920’lere kadar uzanan Türkiye’deki birkaç üniversiteden biridir. Gazi Üniversitesi’nde 11 fakülte, 5 yüksekokul, 3 meslek yüksek okulu bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde yer alan güncel istatistiklere göre 3771 öğretim üyesi, 1510 öğretim görevlisi, 200 öğretim görevlisi ve 1501 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısı 42097’dir. Bu açıdan Gazi Üniversitesi Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biridir. Gazi Üniversitesi, Türkiye’deki eğitim araştırmalarıyla da ünlüdür.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünde bulunan Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitenin AB hibelerinden en fazla düzeyde yararlanmasına ve projeleri tam zamanlı çalışanlarla koordine etmesine yardımcı olmaktadır. Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin görevleri şunlardır:

  • Üniversitede AB Eğitim ve Gençlik Programlarını tanıtmak, bu programlar hakkında bilgilendirici konferanslar düzenlemek,
  • Gerekli organizasyonları yapmak, idari ve akademik birimleri ve öğrencileri bilgilendirmek,
  • Yabancı ülkelerden gelen heyetleri ağırlamak ,
  • Ulusal ve uluslararası toplantılarda, kongrelerde, sempozyumlarda üniversiteyi temsil etmek,
  • Kamu bilgilendirme daire başkanlığı tarafından yürütülen yurtdışı faaliyetlere katılımı sağlamak,
  • AB Komisyonu’nun bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla yürüttüğü 7. Çerçeve Programı hakkında koordinasyonu sağlamak  ve bilgilendirmek,
  • AB projeleri kapsamında öğrencilerin yurt dışına gidecekleri oryantasyon programlarını düzenlemektir.

 

Consejería de Educación. Junta de Castilla y León – İSPANYA

Consejería de Educación, İspanya özerk hükümetinin Eğitim Birimidir. Eğitimde Yenilik ve Eşitlik Genel Müdürlüğü, izleme programları, kalite ve değerlendirme alanlarında sorumluluklara sahip Consejeria de Educación’un ana idari birimidir; adalet, eşitlik ve eğitici danışmanlığın teşvik edilmesi; öğretmen eğitimini geliştirmek ve eğitimde yeniliği teşvik etmek; bu sorumluluk alanları Genel Müdürlüğün dört şubesine uygundur ve bahsi geçen branşa ait olan ve uzmanları kapsayıcı bir çerçeve içinde eğitimi teşvik etmek için faaliyetler geliştiren, eğitici topluluk için eğitime destek veren ve eğitim ihtiyaçları ve eğitim çıktıları ile ilgili araştırma ve yenilikler geliştiren Castilla y León’da eğitim eşitliği için “Eğitim Danışmanlığı” ve oldukça profesyonel bir ekip ile birlikte eğitimde adalet, eşitlik ve danışmanlık ile bağlantılı şube, bu projede yer alan şubedir.

 

Panevezys Bölge Eğitim Merkezi – LİTVANYA

Panevezys Bölge Eğitim Merkezi Litvanya’da Panevezys şehrinde yer alan, Panevezys Bölge Belediyesi Konseyi tarafından 1995 yılında kurulan, kar gütmeyen bir kamu kuruluşudur. Merkezin amaçları, okul toplulukları üyelerinin mesleki yetkinliklerini geliştirmek ve perspektif eğitimsel yeniliklerin yaygınlaştırılmasını teşvik etmektir. Merkez, ağırlıklı olarak Panevezys bölgesinde bulunan 22 eğitim topluluğu için hizmet içi eğitim sağlamaktadır. Merkez, farklı topluluk gruplarının (gençler, okul toplulukları üyeleri, yaşlılar) mesleki yetkinliklerini geliştirmeye ve eğitimde yeniliklerin yaygınlaştırılmasına uğraşmaktadır.  Merkezin faaliyetleri uluslararası eğitim, okul ihtiyaçları ve bireysel olarak öğrencilerin önceliklerine ve de hayat boyu öğrenme topluluğu vizyonuna karşılık verir. Merkez ekibi çeşitli topluluk grupları, hükümet kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yabancı ortaklar arasında iş birliği geliştirerek araştırma faaliyetleri ve öğrenme projeleri sunmaktadır. Eğitim topluluğunun yetkinlik, mesleki ve kültürel yönleriyle ilgili ihtiyaçlarına karşılık verir. Eğitim Merkezi, Panevezys bölgesi Üçüncü Nesil Üniversitesi’nin yanı sıra Panevezys bölgesi yaygın yetişkin öğrenimini de düzenler.